Eigenaren - Vakantiehuis gezocht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Uw advertentie plaatsen op www.vakantiehuisgezocht.nl / www.vakantiehuisgezocht.be en Vakantiehuiz.nl kan!

Wat krijgt u hiervoor?
- Een advertentie, bestaande uit 10 foto's, 250 woorden, contactgegevens en een link naar uw website.
- De opmaak van uw advertentie wordt geregeld door ons!
- Wijzigingen kunt u ten alle tijden doorgeven, wij dragen hiervoor zorg!
- Klanten worden rechtstreeks naar u doorgestuurd!

0 % per boekingsaanvraagTevens kunt u:

- plaatsen van een banner op de homepage (foto en linkvermelding naar advertentie) 

 

- plaatsen van een advertentie in onze provinciepagina (foto en contactgegevens)
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@vakantiehuisgezocht.nlVoorwaarden adverteerder:

Wanneer men bij ons een advertentie plaatst gelden de volgende voorwaarden:

- Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.

- Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
 * advertenties naar mening van ons aanstootgevend zijn
 * de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
 * het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.

- U vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.

- U vrijwaart ons volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

- Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op onze site dan kunt u dit per e-mail uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het presentatiejaar doorgeven. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Your ad on www.vakantiehuisgezocht.nl can from now on!

You can set a default ad consisting of three photos, around 100 words and link to website.

You can also:

- Placing a banner on the homepage (photo and link entry)
  

- Place an ad in our province page (photo and contact)
   


For more information please contact us via info@vakantiehuisgezocht.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre annonce sur www.vakantiehuisgezocht.nl pouvez dès maintenant!

Vous pouvez définir une annonce par défaut composé de trois photos, environ 100 mots et un lien vers le site web.

Vous pouvez également:

- Un mini-annonce comprenant une photographie et son adresse.
   

- Placer une bannière sur la page d'accueil (lien photo et entrée)
  

- Placer une annonce dans notre province (photo et de contact)
   


Pour plus d'informations s'il vous plaît contactez-nous via info@vakantiehuisgezocht.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ihre Werbung auf www.vakantiehuisgezocht.nl können von nun an!

Sie können eine Standard-Anzeige, bestehend aus drei Fotos, ca. 100 Wörter und Link zur Website.

Sie können auch:

- Ein Mini-Anzeige aus einer Fotografie und Adresse.
   

- Platzieren Sie einen Banner auf der Homepage (Foto und Link-Eintrag)
  

- Legen Sie eine Anzeige in unserer Provinz Seite (Foto und Kontaktdaten)
   


Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über info@vakantiehuisgezocht.nl


Stuur uw gegevens door naar:

info@vakantiehuisgezocht.nl 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu